Liên Minh Blockchain Mạnh Nhất Thế Giới

Một hệ sinh thái tài sản số cho nền kinh tế số mới

Kết nối Các Cộng Đồng Blockchain Toàn Cầu

HyperCapital đang xây dựng liên minh blockchain lớn nhất thế giới, Hyper Community, bằng cách tạo ra một liên kết mạng giữa các blockchain thế giới và tập hợp tất cả các cộng đồng vào một hệ sinh thái phi tập trung, nơi mọi người đều có lợi và các dự án blockchain sáng tạo có cơ hội phát triển.

300 Masternode Toàn Cầu

HyperCapital được quản lý bởi 300 masternode đang hoạt động 24/7 để đảm bảo quyền riêng tư giao dịch, giao dịch tức thời và đảm bảo hệ sinh thái của chúng tôi an toàn và minh bạch.

Hệ Sinh Thái HyperCapital

Cục Dự Trữ Trung Tâm Toàn Cầu (UCR)

"CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG" TÀI SẢN SỐ

Nhóm Dự Trữ UCR

Nhóm dự trữ UCR đóng vai trò là một kho dự trữ của các tài sản kỹ thuật số chính được thiết kế để giữ cho hệ sinh thái ổn định, duy trì lãi suất ổn định và tài trợ cho các dự án blockchain sáng tạo thông qua HyperLand, vườn ươm công nghệ của chúng tôi.

Liên Minh HyperCommunity

Được quản lý bởi 300 masternode, cộng đồng HyperCapital được hỗ trợ bởi công nghệ chuỗi khối PoA (Proof of Alliance) và mở rộng trên thị trường trái phiếu truyền thống, cho phép Cục Dự trữ Trung tâm phát hành Trái phiếu kỹ thuật số chuyển đổi, hay CDB.

Trái Phiếu Kỹ Thuật Số Chuyển Đổi (CDB)

Một trái phiếu kỹ thuật số chuyển đổi: là một trái phiếu được số hóa được hỗ trợ công nghệ blockchain và các hợp đồng thông minh. Sự khác biệt chính giữa trái phiếu kỹ thuật số và trái phiếu truyền thống là nó có thể được chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số mới theo giá trị thị trường. Người nắm giữ trái phiếu kỹ thuật số có thể nắm giữ trái phiếu của mình và kiếm lãi hoặc bán chúng trong thị trường có thể thanh khoản.

Vườn Ươm Công Nghệ HyperLand

HyperLand là một vườn ươm công nghệ tiên tiến, nơi các dự án blockchain sáng tạo có thể tham gia hệ sinh thái của chúng tôi, nhận tài trợ từ dự trữ trung tâm của chúng tôi và tiếp xúc với các đối tác truyền thông và mọi cộng đồng trong liên minh blockchain của chúng tôi.

Các Sàn Giao Dịch Toàn Cầu

Thông qua quan hệ đối tác chiến lược của chúng tôi với HCash, HyperCapital được kết nối với các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất toàn cầu, mang đến cho các dự án blockchain trong HyperLand những cơ hội lớn được niêm yết trên các sàn giao dịch hàng đầu.

Các Đối Tác Chiến Lược:

HCash (HC)

HCash là một loại tiền điện tử đa nền tảng phi tập trung và mã nguồn mở được thiết kế để làm cho việc trao đổi giữa các chuỗi khối và các mạng không phải chuỗi khối đơn giản và dễ dàng. Thông qua cơ chế PoW (Proof of Work) và PoS (Proof of Stake) độc đáo của HCash, nhiều blockchain khác nhau như BTC, ETH, & LTC có thể kết nối với nhau để trao đổi giá trị và thông tin một cách tự do, do đó xác định lại giá trị của một blockchain.